AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Powrót

ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

Nadleśniczy Nadleśnictwa Ośno Lubuskie na podstawie art. 26, ust. 3 Ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach (Dz.U. z 2017 poz. 788 ze zm.) wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu na terenie Leśnictw Czarnów, Gronów, Świniary i Łabędzia Góra.

Na podstawie art. 26, ust. 3 Ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach (Dz.U. z 2017 poz. 788 ze  zm.), z dniem 10.10.2017 r. na terenie Leśnictw Czarnów, Gronów, Świniary i Łabędzia Góra został wprowadzony okresowy zakaz wstępu do lasu. Obszar objęty zakazem wstępu oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym.

Powodem wprowadzenia zakazu jest występujące w ww. leśnictwach duże zagrożenie dla życia i zdrowia osób tam przebywających spowodowane złomami i wywrotami powstałymi w wyniku huraganowego wiatru, jaki miał miejsce 05.10.2017r.

W chwili obecnej trwają prace mające na celu jak najszybszą likwidację zagrożenia. Niniejszy okresowy zakaz wstępu do lasu obowiązuje do odwołania.

Poza leśnictwami, w których obowiązuje zakaz wstępu do lasu, niedostępny jest także "Szlak Dzięcioła" w Rezerwacie Przyrody "Lemierzyce" oraz "Dolina Postomii".

Pozostały teren Nadleśnictwa jest dostępny na ogólnie obowiązujących zasadach, jednakże prosimy o zachowanie ostrożności.

Apelujemy o rozsądek i wielką rozwagę!