AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Powrót

Szacowanie szkód łowieckich

Szacowanie szkód łowieckich

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (Dz.U. poz. 651), która zmienia między innymi system szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre zwierzęta łowne (dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny) w uprawach i płodach rolnych.

Szacowania szkód dokonuje zespół złożony z:

  1. przedstawicieli organu wykonawczego gminy lub jednostki pomocniczej gminy,
  2.  dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego,
  3. poszkodowanego właściciela lub posiadacza upraw.           

Zgodnie z nowym Prawem łowieckim, wnioski o oszacowanie szkód łowieckich  w uprawach i płodach rolnych należy składać do właściwego urzędu gminy.             

Wniosek powinien zawierać n/w informacje:

  1. imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych,
  2. wskazanie miejsca wystąpienia szkody,
  3. wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Powyższe ustalenia reguluje Ustawa Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 roku (Dz.U.2017 r. poz. 1295 z późn. zm.).

 

Tekst: M. Hajkowicz

Foto. A. Wawryszuk