AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Powrót

SKUTKI GRADOBICIA

SKUTKI GRADOBICIA

Informacja o uszkodzonych drzewostanach na skutek przejścia gradobicia połączonego z huraganowym wiatrem

W dniu 23 maja 2014 roku miało miejsce na terenie Nadleśnictwa Ośno Lubuskie silne gradobicie połączone z huraganowym wiatrem. Grad o średnicy dochodzącej do 3 cm zniszczył korony drzew starszych drzewostanów, dotkliwie uszkodził również uprawy i młodniki. Wstępnie zostały oszacowane szkody na łącznej powierzchni około 397 ha. Obserwacje ostatnich dni wskazują, że proces obumierania igieł i gałęzi jeszcze się nie zakończył, stąd pracownicy nadleśnictwa monitorują uszkodzone drzewostany pod kątem zagrożenia ze strony szkodników owadzich i grzybów patogenicznych oraz postępującego procesu ich zamierania. W najbliższym okresie zostanie podjęta decyzja na wykonanie cięć o charakterze sanitarnym, polegające na usunięciu martwych i zamierających drzew.