AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Powrót

Nadleśnictwo Ośno Lubuskie ogłasza nabór na stanowisko: Obserwator dostrzegalni przeciwpożarowej

Nadleśnictwo Ośno Lubuskie ogłasza nabór na stanowisko: Obserwator dostrzegalni przeciwpożarowej

Stanowisko: Obserwator dostrzegalni przeciwpożarowej
Miejsce wykonywania pracy: Nadleśnictwo Ośno Lubuskie, dostrzegalnia przeciwpożarowa, Leśnictwo Lipienica, niedaleko wsi Gronów.
Ilość wolnych miejsc na stanowisku:  2 etaty
.
Wymiar czasu pracy: równoważny.
Rodzaj umowy: umowa na czas określony, podlegająca ubezpieczeniu społecznemu.
Okres zatrudnienia: od 15.03.2018 roku do 15.10.2018 roku.
Ogólny zakres obowiązków:
podstawowym obowiązkiem obserwatora przeciwpożarowego jest wnikliwe obserwowanie terenu leśnego będącego w zasięgu widoczności z punktu obserwacyjnego oraz niezwłoczne meldowanie do punktu alarmowo- dyspozycyjnego Nadleśnictwa o dostrzeżonym dymie lub  płomieniach wydobywających się z lasu lub w jego pobliżu oraz o innych spostrzeżonych niebezpiecznych zdarzeniach. Wszystkie meldunki należy składać drogą radiową lub telefonicznie. Pracą obserwatora kieruje dyżurny PAD Nadleśnictwa, który ustala czas jego pracy. Obserwator przeciwpożarowy po dostrzeżeniu pożaru (wydobywającego się dymu, ognia z lasu lub w jego pobliżu) lub innych wypadków wyznacza dokładnie kierunek, pod jakim go obserwuje- odczytując wartość kąta za pomocą kolimatora, a następnie wzrokowo określa przybliżone miejsce powstania pożaru (biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne), po czym niezwłocznie składa meldunek radiowy lub telefoniczny do punktu alarmowo- dyspozycyjnego.
Wymagania stawiane obserwatorowi:
-dobry stan zdrowia, dobry wzrok,

-praca na wysokościach (powyżej 30 m),
-odpowiedzialność.
Informacje końcowe:
-Nadleśnictwo Ośno lubuskie przed zatrudnieniem kieruje pracownika na badania lekarskie, w tym badania wysokościowe.
-Zatrudniony pracownik przed przystąpieniem do pracy zostanie przeszkolony z obsługi kolimatora i radiostacji.
-Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 663 897 427 lub +48 95 757 74 00.