AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Powrót

Leśna Szkoła

Leśna Szkoła

W dniach 20-21.10.2018 r. mieliśmy przyjemność gościć na terenie naszego nadleśnictwa grupę młodych przyrodników ze Stowarzyszenia Promocji Dziedzictwa „Kasztelania Ostrowska”.

Pierwszego dnia zapoznaliśmy młodych przyrodników z pracą leśnika. Pan leśniczy leśnictwa Czarnów przywitał wszystkich w swojej kancelarii i zaprezentował sprzęt jakiego używa do codziennej pracy. Następnie udaliśmy się do lasu, gdzie omawialiśmy na czym polega gospodarka leśna. Grupie młodych przyrodników został pokazany zrąb¹, który musieliśmy wyciąć z uwagi na połamane i wywrócone drzewa. Uczestnicy poznawali codzienne prace leśnika począwszy od wyznaczania trzebieży po odbiór i wywóz drewna. Dużym zainteresowaniem cieszyła się ciepłolubna murawa z ostnicą włosowatą, którą oglądaliśmy podczas zwiedzania leśnictwa. Na powierzchni z młodym pokoleniem drzew omawialiśmy techniki zakładania upraw leśnych. Zwiedzając Muzeum Twierdzy Kostrzyn poznawaliśmy historię tego miejsca, jak również całego regionu, a spacerując po ruinach, niegdyś urokliwych ulic oraz budynków starego miasta oglądaliśmy ogrom zniszczeń II Wojny Światowej. Dzień zakończyliśmy podziwianiem setek żurawi z wieży Widokowej na Czarnowskiej Górze w Parku Narodowym „Ujście Warty”.

Drugiego dnia, tuż przed wschodem słońca, wyruszyliśmy do Przyborowa gdzie przeszliśmy się po „betonce” ścieżką edukacyjną „Ptasim Szlakiem”. Podczas spaceru obserwowaliśmy tysiące gęsi znajdujących się na obszarze Parku Narodowego „Ujście Warty”. Ważnym punktem programu tego dnia była ochrona przeciwpożarowa lasu. Pokazaliśmy uczestnikom warsztatów dojazd pożarowy, wieżę obserwacyjną oraz Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny omawiając przy tym zasady postępowania w przypadku zauważenia, gaszenia i dogaszania pożaru lasu. Na salce edukacyjnej reprezentant Stowarzyszenia Promocji Dziedzictwa „Kasztelania Ostrowska” opowiedział nam o działalności wielopokoleniowej grupy inspirującej się przyrodą, kulturą lokalną oraz Kasztelanią Ostrowską - historyczną krainą wokół jeziora Lednica. Zainteresowała nas skala prac oraz projektów stowarzyszenia, a przede wszystkim ilość grup tematyczny i wiekowych należących do niego. W dalszej kolejności odbyła się prezentacja dotycząca lasów zarządzanych przez Nadleśnictwa Ośno Lubuskie. Nasza koleżanka pokazywała lasy nadleśnictwa na tle kraju, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie oraz formy ochrony przyrody znajdujące się w zasięgu terytorialnym. Dużym zainteresowaniem cieszyła się mapa topograficzna z 1935 roku na której można było porównać obecny zasięg oraz powierzchnię lasów do czasów przedwojennych. Po południu odbyło się seminarium terenowe, które poprowadził przedstawiciel Stowarzyszenia Promocji Dziedzictwa „Kasztelania Ostrowska”. Ćwiczenia dotyczyły kształtowania się zbiorowisk roślinnych w zależności od siedliska na przykładzie: łęgów, grądów i borów.

1) grunty leśne niezalesione do odnowienia, w urządzaniu lasu rozumiane jako powierzchnie pozbawione drzewostanu w ciągu ostatnich 5 lat

 

Tekst: Paulina Możejko