AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Powrót

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny służą do oceny zagrożenia drzewostanów sosnowych ze strony owadów liściożernych zimujących w ściółce pod okapem drzewostanu, głównie takich gatunków jak:

- strzygonia choinówka, poproch cetyniak, zawisak borowiec (zimują w stadium poczwarki, w ściole pod okapem drzewostanu,                                           

- barczatka sosnówka (zimuje gąsienica),                                                                     

- osnuja gwiaździsta (zimuje larwa),                                                                                          

- boreczniki (zimują larwy w oprzędach – kokonach).

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny wykonuje się corocznie w stałych partiach kontrolnych (PK) na 10 powierzchniach próbnych o wielkości ok. 0,5 m2 każda, pod „czujnym okiem pracowników Służby Leśnej”.

W przypadku stwierdzenia zagrożenia w stopniu średnim lub silnym konieczne jest objęcie poszukiwaniami sąsiednich drzewostanów, celem ustalenia zasięgu powierzchni drzewostanów zagrożonych.

Na terenie Nadleśnictwa Ośno Lubuskie rozpoczęły się poszukiwania szkodników pierwotnych sosny z dniem 20 listopada br. po nastaniu pierwszych mroźnych dni, na wyznaczonych partiach kontrolnych. Obecnie trwają prace zakończeniowe.

Na podstawie zebranych materiałów przekazanych przez nadleśnictwo do Zespołu Ochrony Lasu w Szczecinku, specjaliści określą potencjalne zagrożenie dla lasu na rok następny. Dla każdego ze szkodników opracowano liczby ostrzegawcze i krytyczne (Instrukcja Ochrony Lasu), które pozwolą na prognozowanie stopnia zagrożenia.

                                                      

Tekst i foto: Małgorzata Hajkowicz