AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Powrót

Informacja o uszkodzonych drzewostanach na skutek przejścia Orkanu Ksawery

Informacja o uszkodzonych drzewostanach na skutek przejścia Orkanu Ksawery

W dniu 5 października br. przez teren Nadleśnictwa Ośno Lubuskie przeszedł Orkan Ksawery z wiatrem o prędkości nawet do 130 km/h i obfitymi opadami deszczu.

Silny wiatr huraganowy wywrócił lub połamał wiele drzew w starszych drzewostanach, dotkliwie uszkodził korony drzew pozostałych, a także pozrywał linie elektroenergetyczne.                                                                                                     

Wstępnie oszacowano, że szkody wystąpiły na łącznej powierzchni około 7120 ha lasu, a oszacowana ilość uszkodzonego drewna, którą będziemy musieli uporządkować to około 20 000 m3.

Obecnie trwają prace przy usuwaniu skutków wichury polegające na udrożnieniu przejazdu po wszystkich drogach oraz eliminacja bezpośrednich zagrożeń.

W najbliższym okresie zostanie podjęta decyzja dotycząca harmonogramu wykonania cięć o charakterze sanitarnym, polegających na usunięciu i zagospodarowaniu uszkodzonych drzew.                 

Nadleśnictwo Ośno Lubuskie prosi o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się po terenach leśnych i nie wchodzenia do drzewostanu w którym znajdują się uszkodzone przez wiatr drzewa.

 

Tekst: Małgorzata Hajkowicz

Foto: Artur Opaliński